Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 06 1010
Zásobníkové ohřívače vody s vodním a parním ohřevem a kombinované s elektrickým ohřevem. Technické požadavky. Zkoušení

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Storage water heaters with water and steam heating and combined with electric heating. Technical requirements. Testing
Třídicí znak:061010
Schválena:26.11.1984
Účinnost od:1.10.1985
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:972 kB
Změny:a 3.86 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: a
Typ:věstníková změna
Vydána:1.3.1986
Věstník:3/1986
Účinnost od:1.4.1986
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:86 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama