Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 203-2-3
Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Varné kotle

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Gas heated catering equipment - Part 2-3: Specific requirements - Boiling pans
Třídicí znak:061901
Schválena:19.5.2015
Vydána:1.7.2015
Účinnost od:1.8.2015
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:476 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama