Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12098-3
Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 3: Zařízení pro regulaci elektrických otopných soustav - Moduly M3-5,6,7,8

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Energy Performance of Buildings - Controls for heating systems - Part 3: Control equipment for electrical heating systems - Modules M3-5,6,7,8
Třídicí znak:060330
Schválena:18.1.2018
Vydána:1.3.2018
Účinnost od:1.4.2018
Platnost ukončena:1.7.2018
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1279 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama