Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12170
Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) vyžadující kvalifikovanou obsluhu

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Heating systems in buildings - Procedure for the preparation of documents for operation, maintenance and use - Heating systems requiring a trained operator
Třídicí znak:060810
Schválena:27.8.2003
Vydána:1.9.2003
Účinnost od:1.10.2003
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12170:2002
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:260 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama