Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 521
Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Přenosné spotřebiče využívající tlaku par zkapalněných uhlovodíkových plynů

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Specifications for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Portable vapour pressure liquefied petroleum gas appliances
Třídicí znak:061455
Schválena:13.8.2019
Vydána:1.10.2019
Účinnost od:1.11.2019
Platnost ukončena:1.4.2020
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:156
Orientační cena:899 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2210 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama