Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 449+A1
Spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Spotřebiče k vytápění pro domácnost bez připojení ke kouřovodu (včetně spotřebičů s difúzním katalytickým spalováním)

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Specification for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Domestic flueless space heaters (including diffusive catalytic combustion heaters)
Třídicí znak:061451
Schválena:6.5.2008
Vydána:1.6.2008
Účinnost od:1.7.2008
Počet stran:52
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1442 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama