Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15316-4-1
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-1: Výroba tepla pro vytápění a přípravu teplé vody, spalovací zařízení (kotle, biomasa), Modul M3-8-1, M8-8-1

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-1: Space heating and DHW generation systems, combustion systems (boilers, biomass), Module M3-8-1, M8-8-1
Třídicí znak:060401
Schválena:16.3.2020
Vydána:1.5.2020
Účinnost od:1.6.2020
Počet stran:52
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:633 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama