Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13278
Kamna na plynná paliva s otevřenou spalovací komorou

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Open fronted gas-fired independent space heaters
Třídicí znak:061402
Schválena:13.10.2003
Vydána:1.11.2003
Účinnost od:1.12.2003
Platnost ukončena:1.8.2014
Počet stran:98
Orientační cena:728 Kč
Zapracované dokumenty:EN 13278:2003
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:892 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama