Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 203-2-10
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-10: Zvláštní požadavky - Rožně

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Gas heated catering equipment - Part 2-10: Specific requirements - Chargrills
Třídicí znak:061901
Schválena:14.8.2007
Vydána:1.9.2007
Účinnost od:1.10.2007
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Zapracované dokumenty:EN 203-2-10:2007
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:171 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama