Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12828
Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních otopných soustav

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Heating systems in buildings - Design for water-based heating systems
Třídicí znak:060205
Schválena:9.4.2013
Vydána:1.5.2013
Účinnost od:1.6.2013
Platnost ukončena:1.12.2014
Počet stran:52
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:461 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama