Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 521+AC
Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Přenosné spotřebiče využívající tlaku par zkapalněných uhlovodíkových plynů

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Specifications for dedicated liquefied petroleum gas appliances - Portable vapour pressure liquefied petroleum gas appliances
Třídicí znak:061455
Schválena:20.1.2020
Vydána:1.3.2020
Účinnost od:1.4.2020
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:72
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2335 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama