Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 11855-2
Navrhování prostředí budov - Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných sálavých otopných chladicích soustav - Část 2: Stanovení návrhového vytápěcího a chladicího výkonu

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Building environment design - Design, dimensioning, installation and control of embedded radiant heating and cooling systems - Part 2: Determination of the design heating and cooling capacity
Třídicí znak:060407
Schválena:14.12.2015
Vydána:1.2.2016
Účinnost od:1.3.2016
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:72
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2687 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama