Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15450
Tepelné soustavy v budovách - Navrhování otopných soustav s tepelnými čerpadly

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Heating systems in buildings - Design of heat pump heating systems
Třídicí znak:060404
Schválena:25.2.2008
Vydána:1.4.2008
Účinnost od:1.5.2008
Platnost ukončena:1.12.2011
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:52
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:993 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama