Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 06 0830
Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Safety device for central heating and for hot-water supply
Třídicí znak:060830
Schválena:26.2.1996
Vydána:1.8.1996
Účinnost od:1.9.1996
Platnost ukončena:1.10.2006
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:1703 kB
Opravy:11.96 (viz seznam oprav)
Změny:*1 9.99 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 11.96
Typ:věstníková oprava
Vydána:1.11.1996
Věstník:11/1996
Účinnost od:1.12.1996
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:21 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
 
Změny:
Označení: 1
Typ:tisková změna
Vydána:1.9.1999
Věstník:9/1999
Účinnost od:1.10.1999
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:101 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 


 
 
Reklama