Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12078
Nulové regulátory tlaku pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv

NORMA JE ZRUŠENA
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Zero governors for gas burners and gas burning appliances
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 88-1 ed. 2 (06 1801) z listopadu 2011, která tuto normu zcela nahradí od 2014-04-01.
Třídicí znak:061810
Schválena:12.5.1999
Vydána:1.7.1999
Účinnost od:1.8.1999
Platnost ukončena:1.4.2014
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12078:1998
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:265 kB
Změny:*Z1 11.11 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.11.2011
Věstník:11/2011
Účinnost od:1.12.2011
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:102 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama