Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1264-3
Podlahové vytápění - Soustavy a komponenty - Část 3: Projektování

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Floor heating - Systems and components - Part 3: Dimensioning
Třídicí znak:060315
Schválena:28.9.1998
Vydána:1.12.1998
Účinnost od:1.1.1999
Platnost ukončena:1.5.2010
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1264-3:1997
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:315 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama