Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14037-3
Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 3: Stropní sálavné panely - Postup pro vyhodnocení a výpočet tepelného výkonu sáláním

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Free hanging heating and cooling surfaces for water with a temperature below 120°C - Part 3: Prefabricated ceiling mounted radiant panels for space heating - Rating method and evaluation of radiant thermal output
Třídicí znak:061130
Schválena:20.1.2017
Vydána:1.3.2017
Účinnost od:1.4.2017
Platnost ukončena:1.7.2017
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:797 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama