Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 30-1-1+A2
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-1: Všeobecné požadavky na bezpečnost

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Domestic cooking appliances burning gas - Part 1-1: Safety - General
Třídicí znak:061410
Schválena:22.4.2011
Vydána:1.5.2011
Účinnost od:1.6.2011
Platnost ukončena:1.9.2013
Počet stran:122
Orientační cena:896 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2303 kB
Opravy:*1 6.12 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.6.2012
Věstník:6/2012
Účinnost od:1.7.2012
Počet stran:8
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:255 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 


 
 
Reklama