Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12831-3
Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 3: Tepelný výkon pro soustavy teplé vody a charakteristika potřeb, Modul M8-2, M8-3

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Energy performance of buildings - Method for calculation of the design heat load - Part 3: Domestic hot water systems heat load and characterisation of needs, Module M8-2, M8-3
Třídicí znak:060206
Schválena:13.12.2017
Vydána:1.2.2018
Účinnost od:1.3.2018
Platnost ukončena:1.1.2019
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:64
Orientační cena:532 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:3052 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama