Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 215-1
Ventily pro otopná tělesa s regulátorem teploty. Část 1: Požadavky a zkoušení

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Thermostatic radiator valves. Part 1: Requirements and test methods
Třídicí znak:061150
Schválena:30.8.1993
Vydána:1.6.1994
Účinnost od:1.7.1994
Platnost ukončena:1.1.2005
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN 215-1:1987
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:1426 kB
Opravy:4.95 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 4.95
Typ:věstníková oprava
Vydána:1.4.1995
Věstník:4/1995
Účinnost od:1.5.1995
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:26 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 


 
 
Reklama