Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12098-1
Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 1: Zařízení pro regulaci teplovodních otopných soustav - Moduly M3-5, 6, 7, 8

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Energy Performance of Buildings - Controls for heating systems - Part 1: Control equipment for hot water heating systems - Modules M3-5, 6, 7, 8
Třídicí znak:060330
Schválena:13.12.2017
Vydána:1.2.2018
Účinnost od:1.3.2018
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1077 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama