Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13203-2
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 2: Hodnocení spotřeby energie

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Gas-fired domestic appliances producing hot water - Part 2: Assessment of energy consumption
Třídicí znak:061430
Schválena:22.10.2015
Vydána:1.12.2015
Účinnost od:1.1.2016
Platnost ukončena:1.10.2019
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2386 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama