Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1547+A1
Průmyslová tepelná zařízení - Zkušební předpis pro hluk z průmyslových tepelných zařízení včetně jejich pomocného (přidruženého) manipulačního zařízení

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Industrial thermoprocessing equipment - Noise test code for industrial thermoprocessing equipment including its ancillary handling equipment
Třídicí znak:065021
Schválena:24.3.2010
Vydána:1.4.2010
Účinnost od:1.5.2010
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:285 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama