Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 30-1-1+A1
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-1: Všeobecné požadavky na bezpečnost

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Domestic cooking appliances burning gas - Part 1-1: Safety - General
Třídicí znak:061410
Schválena:17.12.2010
Vydána:1.1.2011
Účinnost od:1.2.2011
Platnost ukončena:1.6.2011
Počet stran:122
Orientační cena:896 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1057 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama