Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:06 02 Ústřední vytápění, výpočty a projektování


bylo nalezeno 28 norem

ČSN EN 12828+A1
Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních otopných soustav
Třídicí znak:060205
Účinnost od:1.12.2014

ČSN EN 12828
Otopné soustavy v budovách - Návrh teplovodní otopné soustavy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060205
Účinnost od:1.8.2003
Platnost ukončena:1.4.2005

ČSN EN 12828
Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních tepelných soustav
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060205
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.6.2013

ČSN EN 12828
Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních otopných soustav
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060205
Účinnost od:1.6.2013
Platnost ukončena:1.12.2014

ČSN EN 12831-1
Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 1: Tepelný výkon pro vytápění, Modul M3-3
Třídicí znak:060206
Účinnost od:1.10.2018

ČSN EN 12831-1
Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 1: Tepelný výkon pro vytápěný prostor, Modul M3-3
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060206
Účinnost od:1.3.2018
Platnost ukončena:1.10.2018

ČSN EN 12831-3
Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 3: Tepelný výkon pro soustavy přípravy teplé vody a charakteristika potřeb, Modul M8-2, M8-3
Třídicí znak:060206
Účinnost od:1.1.2019

ČSN EN 12831-3
Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 3: Tepelný výkon pro soustavy teplé vody a charakteristika potřeb, Modul M8-2, M8-3
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060206
Účinnost od:1.3.2018
Platnost ukončena:1.1.2019

ČSN EN 12831
Otopné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro tepelné ztráty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060206
Účinnost od:1.8.2003
Platnost ukončena:1.4.2005

ČSN EN 12831
Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060206
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.3.2018
Opravy:*1 8.05

ČSN P CEN/TR 12831-2
Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 12831-1, Modul M3-3
Třídicí znak:060206
Účinnost od:1.11.2018

ČSN P CEN/TR 12831-4
Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 4: Vysvětlení a zdůvodnění EN 12831-3, Modul M8-2, M8-3
Třídicí znak:060206
Účinnost od:1.11.2018

ČSN 06 0210
Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060210
Účinnost od:1.6.1994
Platnost ukončena:1.9.2008
Změny:*1 2.99

ČSN 06 0212
Ploché sluneční sběrače pro ohřev kapalin. Stanovení energetické účinnosti a hydraulického odporu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060212
Účinnost od:1.4.1990
Platnost ukončena:1.9.2008

ČSN 06 0215
Výpočet vytápění infračervenými zářiči
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060215
Účinnost od:1.10.1962
Platnost ukončena:1.11.2000

ČSN EN 17175
Závěsné tmavé pásové zářiče a sestavy s více hořáky na plynná paliva pro použití vyjma domácností - Bezpečnost a energetická účinnost
Třídicí znak:060216
Účinnost od:1.5.2020

ČSN EN 777-1
Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů na plynná paliva s hořáky s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 1: Sestava D - Požadavky na bezpečnost
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060216
Účinnost od:1.12.2009
Platnost ukončena:1.5.2020

ČSN EN 777-2
Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů na plynná paliva s hořáky s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 2: Sestava E - Požadavky na bezpečnost
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060216
Účinnost od:1.12.2009
Platnost ukončena:1.5.2020

ČSN EN 777-3
Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů na plynná paliva s hořáky s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 3: Sestava F - Požadavky na bezpečnost
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060216
Účinnost od:1.12.2009
Platnost ukončena:1.5.2020

ČSN EN 777-4
Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů na plynná paliva s hořáky s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 4: Sestava H - Požadavky na bezpečnost
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060216
Účinnost od:1.12.2009
Platnost ukončena:1.5.2020

ČSN EN 416-1
Závěsné tmavé trubkové zářiče na plynná paliva s hořákem s ventilátorem pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 1: Požadavky na bezpečnost
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060217
Účinnost od:1.12.2009
Platnost ukončena:1.5.2020

ČSN EN 416-2
Závěsné tmavé trubkové zářiče s hořákem na plynná paliva s ventilátorem, pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 2: Hospodárné využití energie
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060217
Účinnost od:1.3.2007
Platnost ukončena:1.5.2020

ČSN EN 416
Závěsné tmavé trubkové zářiče na plynná paliva a jejich sestavy pro použití vyjma domácností - Bezpečnost a energetická účinnost
Třídicí znak:060217
Účinnost od:1.5.2020

ČSN EN 419-1
Závěsné zářiče na plynná paliva s hořákem bez ventilátoru pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 1: Požadavky na bezpečnost
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060218
Účinnost od:1.11.2009
Platnost ukončena:1.5.2020

ČSN EN 419-2
Závěsné zářiče na plynná paliva s hořákem bez ventilátoru, pro všeobecné použití vyjma domácností - Část 2: Hospodárné využití energie
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060218
Účinnost od:1.3.2007
Platnost ukončena:1.5.2020

ČSN EN 419
Závěsné světlé zářiče na plynná paliva pro použití vyjma domácností - Bezpečnost a energetická účinnost
Třídicí znak:060218
Účinnost od:1.5.2020

ČSN 06 0220
Tepelné soustavy v budovách - Dynamické stavy
Třídicí znak:060220
Účinnost od:1.10.2006

ČSN 06 0220
Ústřední vytápění. Dynamické stavy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:060220
Účinnost od:1.3.1994
Platnost ukončena:1.10.2006

 
 
Reklama