Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 442-1 ed. 2
Otopná tělesa - Část 1: Technické specifikace a požadavky

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Radiators and convectors - Part 1: Technical specifications and requirements
Poznámka:S účinností od 2016-09-30 se nahrazuje ČSN EN 442-1 (06 1100) z března 1997 a ČSN EN 442-3 (06 1100) z července 2004, které do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:061100
Schválena:25.6.2015
Vydána:1.7.2015
Účinnost od:1.8.2015
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:463 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama