Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15377-3
Tepelné soustavy v budovách - Návrh zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 3: Optimalizace pro užití obnovitelných energetických zdrojů

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Heating systems in buildings - Design of embedded water based surface heating and cooling systems - Part 3: Optimizing for use of renewable energy sources
Třídicí znak:060403
Schválena:25.2.2008
Vydána:1.4.2008
Účinnost od:1.5.2008
Platnost ukončena:1.3.2016
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:76
Orientační cena:728 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1642 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama