Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15270
Hořáky spalující pelety pro kotle malých výkonů - Terminologie, požadavky, zkoušení, značení

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Pellet burners for small heating boilers - Definitions, requirements, testing, marking
Třídicí znak:061231
Schválena:15.6.2010
Vydána:1.7.2010
Účinnost od:1.8.2010
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:389 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama