Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15316-3-1
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 3-1: Soustavy teplé vody, charakteristiky potřeb (požadavky na odběr vody)

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 3-1: Domestic hot water systems, characterisation of needs (tapping requirements)
Třídicí znak:060401
Schválena:24.6.2010
Vydána:1.7.2010
Účinnost od:1.8.2010
Platnost ukončena:1.3.2018
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:242 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


Související články:
Výpočet potřeby vody a tepla pro přípravu teplé vody podle ČSN EN 15316-3 (9.5.2011)

 
 
Reklama