Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 06 0830
Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Heating systems in buildings - Safety devices
Třídicí znak:060830
Schválena:23.7.2014
Vydána:1.8.2014
Účinnost od:1.9.2014
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:376 kB
Změny:*Z1 11.14 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.11.2014
Věstník:11/2014
Účinnost od:1.12.2014
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:155 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 


 
 
Reklama