Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12831-1
Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 1: Tepelný výkon pro vytápěný prostor, Modul M3-3

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Energy performance of buildings - Method for calculation of the design heat load - Part 1: Space heating load, Module M3-3
Třídicí znak:060206
Schválena:13.12.2017
Vydána:1.2.2018
Účinnost od:1.3.2018
Platnost ukončena:1.10.2018
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:98
Orientační cena:728 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:3717 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama