Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13203-1
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Spotřebiče s tepelným příkonem nejvýše 70 kW a s objemem zásoby vody nejvýše 300 litrů - Část 1: Hodnocení dodávky teplé vody

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Gas-fired domestic appliances producing hot water - Appliances not exceding 70 kW heat input and 300 l water storage capacity - Part 1: Assessment of performance of hot water deliveries
Třídicí znak:061430
Schválena:29.11.2006
Vydána:1.1.2007
Účinnost od:1.2.2007
Platnost ukončena:1.5.2016
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN 13203-1:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:486 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama