Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 203-1
Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Gas heated catering equipment - Part 1: General safety rules
Třídicí znak:061901
Schválena:25.8.2014
Vydána:1.9.2014
Účinnost od:1.10.2014
Počet stran:76
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:727 kB
Opravy:*1 10.16 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.10.2016
Věstník:10/2016
Účinnost od:1.11.2016
Počet stran:4
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:161 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama