Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:06 19 Topná a varná zařízení na plynná paliva pro průmyslové použití


bylo nalezeno 28 norem


ČSN EN 203-1
Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost
Třídicí znak:061901
Účinnost od:1.10.2014
Opravy:*1 10.16

ČSN EN 203-1
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061901
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.12.2008

ČSN EN 203-3
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 3: Materiály a části ve styku s potravinami a jiná hygienická hlediska
Třídicí znak:061901
Účinnost od:1.2.2010

ČSN EN 203-1+A1
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061901
Účinnost od:1.12.2008
Platnost ukončena:1.10.2014

ČSN EN 203-2-10
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-10: Zvláštní požadavky - Rožně
Třídicí znak:061901
Účinnost od:1.10.2007

ČSN EN 203-2-1
Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Otevřené hořáky pro varné jednotky a hluboké pánve (WOK)
Třídicí znak:061901
Účinnost od:1.8.2015

ČSN EN 203-2-11
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-11: Zvláštní požadavky - Varné nádoby pro tepelnou úpravu těstovin
Třídicí znak:061901
Účinnost od:1.3.2007

ČSN EN 203-2-1
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Otevřené hořáky pro varné jednotky a hluboké pánve (WOK)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061901
Účinnost od:1.4.2006
Platnost ukončena:1.8.2015

ČSN EN 203-2-2
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-2: Zvláštní požadavky - Pečicí trouby
Třídicí znak:061901
Účinnost od:1.3.2007

ČSN EN 203-2-3
Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Varné kotle
Třídicí znak:061901
Účinnost od:1.8.2015

ČSN EN 203-2-3
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Varné kotle
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061901
Účinnost od:1.4.2006
Platnost ukončena:1.8.2015

ČSN EN 203-2-4
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-4: Zvláštní požadavky - Ponorné smažiče
Třídicí znak:061901
Účinnost od:1.4.2006

ČSN EN 203-2-6
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-6: Zvláštní požadavky - Ohřívače vody pro přípravu nápojů
Třídicí znak:061901
Účinnost od:1.5.2006

ČSN EN 203-2-7
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-7: Zvláštní požadavky - Opékače a otočné rožně
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061901
Účinnost od:1.11.2007
Platnost ukončena:1.11.2014

ČSN EN 203-2-8
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-8: Zvláštní požadavky - Smažicí pánve a smažicí nádoby pro tepelnou úpravu pokrmů z rýže (paella)
Třídicí znak:061901
Účinnost od:1.5.2006

ČSN EN 203-2-9
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-9: Zvláštní požadavky - Plotnové varné jednotky, varné plotny a kontaktní opékače
Třídicí znak:061901
Účinnost od:1.5.2006

ČSN EN 15181
Metoda měření spotřeby energie trub na plynná paliva
Třídicí znak:061905
Účinnost od:1.10.2017

ČSN EN 15181
Metody měření spotřeby energie pečicích trub na plynná paliva
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061905
Účinnost od:1.6.2009
Platnost ukončena:1.10.2017

ČSN EN 17082
Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění bytových a nebytových prostorů s nucenou konvekcí o jmenovitém příkonu nejvýše 300 kW
NOVÁ NORMA
Třídicí znak:061910
Účinnost od:1.5.2020

ČSN EN 525
Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění prostorů nebytových objektů, s přímým ohřevem a nucenou konvekcí, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 300 kW
Třídicí znak:061910
Účinnost od:1.2.2010
Platnost bude ukončena:1.5.2020

ČSN EN 1020
Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění prostorů nebytových objektů, s nucenou konvekcí, s ventilátorem pro přivádění spalovacího vzduchu a/nebo odvádění spalin, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 300 kW
Třídicí znak:061911
Účinnost od:1.8.2010
Platnost bude ukončena:1.5.2020

ČSN EN 621
Ohřívače vzduchu na plynná paliva k výtápění prostorů nebytových objektů, s nucenou konvekcí, s přiváděním spalovacího vzduchu a/nebo odváděním spalin účinkem přirozeného tahu, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 300 kW
Třídicí znak:061912
Účinnost od:1.8.2010
Platnost bude ukončena:1.5.2020

ČSN EN 778
Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění obytných prostorů, s nucenou konvekcí, s přiváděním spalovacího vzduchu a/nebo odváděním spalin účinkem přirozeného tahu, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW
Třídicí znak:061913
Účinnost od:1.8.2010
Platnost bude ukončena:1.5.2020

ČSN EN 1196
Ohřívače vzduchu na plynná paliva pro vytápění prostorů bytových a nebytových objektů - Doplňující požadavky na kondenzační ohřívače vzduchu
Třídicí znak:061914
Účinnost od:1.4.2012
Platnost bude ukončena:1.5.2020

ČSN EN 1319
Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění obytných prostorů, s nucenou konvekcí a s hořáky s ventilátorem, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW
Třídicí znak:061915
Účinnost od:1.8.2010
Platnost bude ukončena:1.5.2020

ČSN EN 50465 ed. 2
Spotřebiče na plynná paliva - Kombinovaná zařízení pro výrobu tepla a elektrické energie se jmenovitým tepelným výkonem do 70 kW
Třídicí znak:061930
Účinnost od:1.9.2015

ČSN EN 50465
Spotřebiče na plynná paliva - Plynová topidla na palivové články - Plynová topidla na palivové články s jmenovitým tepelným výkonem do 70 kW
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061930
Účinnost od:1.4.2009
Platnost ukončena:29.10.2017
Změny:*Z1 8.15

ČSN 06 1950
Průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva. Technické předpisy
Třídicí znak:061950
Účinnost od:1.4.1992

 
 
Reklama