Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1643 ed. 2
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv - Soustava k hlídání těsnosti samočinných uzavíracích ventilů

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Safety and control devices for gas burners and gas burning appliances - Valve proving systems for automatic shut-off valves
Poznámka:S účinností od 2017-03-31 se nahrazuje ČSN EN 1643 (06 1830) ze srpna 2001, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:061830
Schválena:25.8.2014
Vydána:1.9.2014
Účinnost od:1.10.2014
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:294 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama