Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12831-1
Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 1: Tepelný výkon pro vytápění, Modul M3-3

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Energy performance of buildings - Method for calculation of the design heat load - Part 1: Space heating load, Module M3-3
Třídicí znak:060206
Schválena:24.8.2018
Vydána:1.9.2018
Účinnost od:1.10.2018
Počet stran:98
Orientační cena:728 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1504 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama