Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13786
Automatické přepínací ventily s největším výstupním přetlakem do 4 bar včetně, s průtokem do 100 kg/h včetně pro butan, propan nebo jejich směsi a s přidruženými zabezpečovacími zařízeními

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Automatic change- over valves having a maximum outlet pressure of up to and including 4 bar with a capacity of up to and including 100 kg/h, and their associated safety devices for butane, propane or their mixtures
Třídicí znak:061822
Schválena:17.1.2005
Vydána:1.2.2005
Účinnost od:1.3.2005
Platnost ukončena:1.7.2009
Počet stran:124
Orientační cena:896 Kč
Zapracované dokumenty:EN 13786:2004, EN 13786/AC:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:4373 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama