Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 06 1401
Lokální spotřebiče na plynná paliva. Základní ustanovení

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Local gas appliances. Basic regulations
Třídicí znak:061401
Schválena:14.5.1990
Účinnost od:1.3.1991
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:4904 kB
Změny:1 11.92, *2 12.96, *3 12.97 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: 1
Typ:věstníková změna
Vydána:1.11.1992
Věstník:11/1992
Účinnost od:1.1.1993
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:81 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: 2
Typ:tisková změna
Vydána:1.12.1996
Věstník:12/1996
Účinnost od:1.1.1997
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:46 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: 3
Typ:tisková změna
Vydána:1.12.1997
Věstník:12/1997
Účinnost od:1.1.1998
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:49 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama