Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14459
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv - Řídicí funkce v elektronických systémech - Metody pro třídění a hodnocení

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous or liquid fuels - Control functions in electronic systems - Methods for classification and assessment
Třídicí znak:061807
Schválena:21.3.2016
Vydána:1.5.2016
Účinnost od:1.6.2016
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1277 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama