Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 257
Mechanické regulátory teploty pro spotřebiče plynných paliv

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Mechanical thermostats for gas-burning appliances
Třídicí znak:061804
Schválena:11.1.1994
Vydána:1.10.1994
Účinnost od:1.11.1994
Platnost ukončena:1.2.2011
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN 257:1992, EN 257/A1:1996
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:1922 kB
Změny:*A1 1.98 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: A1
Typ:tisková změna
Vydána:1.1.1998
Věstník:1/1998
Účinnost od:1.2.1998
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:405 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama