Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 161
Samočinné uzavírací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Automatic shut-off valves for gas burners and gas appliances
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 161 ed. 2 (06 1803) z října 2011, která tuto normu zcela nahradí od 2014-03-01.
Třídicí znak:061803
Schválena:5.9.2007
Vydána:1.10.2007
Účinnost od:1.11.2007
Platnost ukončena:1.4.2013
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN 161:2007
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:302 kB
Změny:*Z1 10.11 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.10.2011
Věstník:10/2011
Účinnost od:1.11.2011
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:103 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama