Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1854 ed. 2
Hlídače tlaku pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Pressure sensing devices for gas burners and gas burning appliances
Poznámka:S účinností od 2012-06-01 se zrušuje ČSN EN 1854 (06 1808) z prosince 2006, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:061808
Schválena:18.11.2010
Vydána:1.12.2010
Účinnost od:1.1.2011
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:312 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama