Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 442-2
Otopná tělesa - Část 2: Zkoušky a jejich vyhodnocování

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Radiators and convenctors - Part 2: Test methods and rating
Třídicí znak:061100
Schválena:11.9.1997
Vydána:1.1.1998
Účinnost od:1.2.1998
Platnost ukončena:1.8.2015
Počet stran:64
Orientační cena:532 Kč
Zapracované dokumenty:EN 442-2:1996, EN 442-2/A1:2000, EN 442-2/A2:2003
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1046 kB
Změny:*A1 5.01, *A2 5.04 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: A1
Typ:tisková změna
Vydána:1.5.2001
Věstník:5/2001
Účinnost od:1.6.2001
Počet stran:4
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:80 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: A2
Typ:tisková změna
Vydána:1.5.2004
Věstník:5/2004
Účinnost od:1.6.2004
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:128 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 


 
 
Reklama