Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16510-1
Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva - Část 1: Obecné požadavky a zkušební metody

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Residential solid fuel burning appliances - Part 1: General requirements and test methods
Poznámka:S účinností od 2021-07-31 se nahrazují ČSN EN 12809 (06 1203) z března 2002, ČSN EN 12815 (06 1204) z března 2002, ČSN EN 13229 (06 1205) z března 2002 a ČSN EN 13240 (06 1206) z března 2002, které do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:061211
Schválena:7.1.2019
Vydána:1.2.2019
Účinnost od:1.3.2019
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:154
Orientační cena:899 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:3207 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama