Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15459
Energetická náročnost budov - Postupy pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Energy performance of buildings - Economic evaluation procedure for energy systems in buildings
Třídicí znak:060405
Schválena:25.1.2010
Vydána:1.2.2010
Účinnost od:1.3.2010
Platnost ukončena:1.1.2018
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:396 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama