Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 778
Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění obytných prostorů, s nucenou konvekcí, s přiváděním spalovacího vzduchu a/nebo odváděním spalin účinkem přirozeného tahu, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating not exceeding a net heat input of 70 kW, without a fan to assist transportation of combustion air and/or combustion products
Třídicí znak:061913
Schválena:14.6.2010
Vydána:1.7.2010
Účinnost od:1.8.2010
Platnost bude ukončena:1.5.2020
Počet stran:114
Orientační cena:728 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:938 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama