Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 203-3
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 3: Materiály a části ve styku s potravinami a jiná hygienická hlediska

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Gas heated catering equipment - Part 3: Materials and parts in contact with food and other sanitary aspects
Třídicí znak:061901
Schválena:2.12.2009
Vydána:1.1.2010
Účinnost od:1.2.2010
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:217 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama