Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12828
Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních tepelných soustav

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Heating systems in buildings - Design for water-based heating systems
Třídicí znak:060205
Schválena:2.3.2005
Vydána:1.3.2005
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.6.2013
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12828:2003
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2027 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama