Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 203-2-11
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-11: Zvláštní požadavky - Varné nádoby pro tepelnou úpravu těstovin

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Gas heated catering equipment - Part 2-11: Specific requirements - Pasta cookers
Třídicí znak:061901
Schválena:15.1.2007
Vydána:1.2.2007
Účinnost od:1.3.2007
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Zapracované dokumenty:EN 203-2-11:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:190 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama