Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 442-3
Otopná tělesa - Část 3: Posuzování shody

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Radiators and convectors - Part 3: Evaluation of conformity
Třídicí znak:061100
Schválena:24.7.1998
Vydána:1.9.1998
Účinnost od:1.10.1998
Platnost ukončena:1.8.2004
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Zapracované dokumenty:EN 442-3:1997
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:107 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama